Obchodní podmínky

Objednávka zboží:

Každý zákazník si vybírá zboží vystavené v internetové prodejně Radia KISS podle vyobrazení a popisu jednotlivých výrobků. Zákazník bere na vědomí, že zobrazení a popis zboží je pouze informativní a nemůže nikdy zcela nahradit osobní, fyzický výběr zboží zákazníkem. Proto může dojít k tomu, že představa zákazníka o kvalitě, barvě, velikosti atd. výrobku se může rozcházet se skutečností. Pokud dojde k této situaci, má zákazník právo na vrácení zboží (nepoužitého) prodejci do čtrnácti dnů po dodání zboží.
Nakupovat v prodejně, resp. odeslat objednávku mohou pouze zákazníci, kteří vyplnili všechny povinné údaje v objednacím formuláři. Pokud při nákupu dojde k nesrovnalostem, vyhrazuje si prodejce právo objednávku zamítnout a požadovat objednání nové.

V případě, že množství objednaného zboží v jedné objednávce přesáhne obvyklé množství, běžné při nákupech jedním zákazníkem, může prodejce požadovat další potvrzení objednávky zákazníkem a můžeme také požadovat přiměřenou zálohu před zasláním zboží.

Dodací podmínky:

Dodací lhůta objednaného zboží je zpravidla do 15 dnů (pracovních) po odeslání objednávky zákazníkem. V případě, že z různých důvodů bude dodací lhůta delší, bude o tom prodejce zákazníka informovat e-mailovou zprávou.

V případě, že část objednávky nebude možno v dohledné době vyřídit, např. z důvodu chybějícího zboží na skladě, objednávka bude vyřízena částečně. Nezaslané zboží z objednávky dále neevidujeme.

Dodání objednaného zboží provádíme prostřednictvím Společnosti GLS.

Současná výše poštovného a balného je stanovena pevnou paušální sazbou a to 120,- Kč (cena vč. DPH)  za jeden balík (jednu objednávku) odeslaný přepravní společností GLS.

Ke každé dodávce zboží bude přiložen daňový doklad (faktura) s cenou za zboží a vyúčtováním poštovného, který je nutno přiložit k případné reklamaci zboží. 

Reklamace:

Na zboží poskytujeme záruku dle občanského zákoníku. V případě reklamace zákazník zboží doručí na vlastní náklady na adresu prodejce, t.j. na adresu prodejce uvedenou na daňovém dokladu. K reklamovanému zboží musí být přiložen popis vady. V případě textilního zboží musí být vada vhodně označena (např. nalepením kousku barevné lep. pásky). V případě uznání závady bude bezvadné zboží zákazníkovi zasláno nebo jinak doručeno. Zákazník bude vždy informován (telefonicky nebo e-mailovou zprávou).

Reklamace služeb dopravce:

Radio KISS posílá zásilky jako obchodní balík, nebo balík s dobírkou prostřednictvím GLS.

Zákazník má právo doručenou zásilku odmítnout v případě jejího viditelného poškození. Pokud poškozený balík i přes viditelné porušení obalu přijme, má právo chybějící nebo poškozený obsah reklamovat. Musí tak však učinit do 24 hodin od přijetí a to vždy u dopravce. Radio KISS nemůže uplatňovat reklamace závad vzniklých při dopravě nebo po přijetí zásilky.

Vrácení zboží do 14 dnů: 

Dle občanského zákazníku má zákazník právo při nákupu zboží přes internet vrátit zboží ve lhůtě 14 dnů od dodání zboží. Zákazník doručí zboží na svoje náklady na adresu dodavatele zboží (adresa uvedená na daňovém dokladu). Ke zboží přiloží sdělení s adresou, případně číslem bankovního účtu, kam požaduje vrátit částku zaplacenou za zboží. Vrácené zboží nesmí být v žádném případě používáno či poškozeno. Po překontrolování zboží bude poslána zákazníkovi částka, kterou zákazník za zboží zaplatil. Částka za poštovné se nevrací. Po dohodě lze také domluvit zaslání jiného zboží, případně vrácení jen určité části zboží atd. V případě, že naše kontrola zjistí, že zboží bylo používáno nebo jinak znehodnoceno, zboží bude zasláno zpět zákazníkovi a to bez nároků na vrácení zaplacené částky.

Ochrana a zpracování osobních údajů

Zákazník uděluje podle příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, tímto zcela dobrovolně, svobodně, vědomě a výslovně souhlas se zpracováním jeho osobních údajů, kterými jsou jméno a příjmení, e-mailová adresa, bydliště, telefonní číslo a IP adresa (dále jen „Osobní údaje“), a to po dobu 5 let ode dne udělení tohoto souhlasu.

Zákazník bere na vědomí, že správcem Osobních údajů je společnost MEDIA CLUB, s.r.o., se sídlem Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO: 294 13 982, která je rovněž i zpracovatelem. Dalším zpracovatelem Osobních údajů je společnost FTV Prima, spol. s r.o., IČO: 48115908, se sídlem Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10.

Zákazník souhlasí s tím, že osobní údaje budou zpracovávány, shromažďovány a uchovávány pro účely splnění smluvního vztahu (tj. zejména odeslání objednaného zboží, uplatnění reklamace) a pro marketingové účely správce Osobních údajů.

Zákazník bere na vědomí, že ne všechna zpracování osobních údajů provádí společnost MEDIA CLUB, s.r.o., sama. Zákazník uděluje souhlas se zpřístupňováním osobních údajů v obvyklém rozsahu zpracovatelům či jiným příjemcům – dodavatelům externích služeb pro MEDIA CLUB, s.r.o. (programátorské či jiné podpůrné technické služby, dodavatelé počítačových systémů, serverových služeb, rozesílání e-mailů a poskytovatelům archivačních služeb), provozovatelům serverů či provozovatelům technologií využívaných MEDIA CLUB, s.r.o., kteří je zpracovávají za účelem zajištění funkčnosti příslušných služeb.

Zákazník potvrzuje, že je poučen o právu udělený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli a bez udání důvodů odvolat, a to buď elektronicky prostřednictvím e-mailu doručeným na adresu: odhlasit@kiss.cz nebo písemně podáním doručeným na adresu správce Osobních údajů. Dále potvrzuje, že je poučen o právu požadovat přístup k osobním údajům, požadovat opravu osobních údajů, požadovat výmaz osobních údajů, požadovat omezení zpracování osobních údajů a o právu vznést námitku proti zpracování.