Podmínky ochrany osobních údajů

Zákazník uděluje podle příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, tímto zcela dobrovolně, svobodně, vědomě a výslovně souhlas se zpracováním jeho osobních údajů, kterými jsou jméno a příjmení, e-mailová adresa, bydliště, telefonní číslo a IP adresa (dále jen „Osobní údaje“), a to po dobu 5 let ode dne udělení tohoto souhlasu.

Zákazník bere na vědomí, že správcem Osobních údajů je společnost MEDIA CLUB, s.r.o., se sídlem Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO: 294 13 982, která je rovněž i zpracovatelem. Dalším zpracovatelem Osobních údajů je společnost FTV Prima, spol. s r.o., IČO: 48115908, se sídlem Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10.

Zákazník souhlasí s tím, že osobní údaje budou zpracovávány, shromažďovány a uchovávány pro účely splnění smluvního vztahu (tj. zejména odeslání objednaného zboží, uplatnění reklamace) a pro marketingové účely správce Osobních údajů.

Zákazník bere na vědomí, že ne všechna zpracování osobních údajů provádí společnost MEDIA CLUB, s.r.o., sama. Zákazník uděluje souhlas se zpřístupňováním osobních údajů v obvyklém rozsahu zpracovatelům či jiným příjemcům – dodavatelům externích služeb pro MEDIA CLUB, s.r.o. (programátorské či jiné podpůrné technické služby, dodavatelé počítačových systémů, serverových služeb, rozesílání e-mailů a poskytovatelům archivačních služeb), provozovatelům serverů či provozovatelům technologií využívaných MEDIA CLUB, s.r.o., kteří je zpracovávají za účelem zajištění funkčnosti příslušných služeb.

Zákazník potvrzuje, že je poučen o právu udělený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli a bez udání důvodů odvolat, a to buď elektronicky prostřednictvím e-mailu doručeným na adresu: odhlasit@kiss.cz nebo písemně podáním doručeným na adresu správce Osobních údajů. Dále potvrzuje, že je poučen o právu požadovat přístup k osobním údajům, požadovat opravu osobních údajů, požadovat výmaz osobních údajů, požadovat omezení zpracování osobních údajů a o právu vznést námitku proti zpracování.